Tài chính

Sau kiểm toán, lợi nhuận HAGL ‘bốc hơi’ 660 tỷ đồng

(VNF) – Sau kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của HAGL "bốc hơi" tới 2/3, tương đương 660 tỷ đồng. Phía HAGL cho biết, đây là "sai sót kế toán" do "thiếu sót về chuyên môn của các nhân viên kế toán", đồng thời khẳng định "sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế các sai sót tương tự trong tương lai".

Sau kiểm toán, lợi nhuận HAGL ‘bốc hơi’ 660 tỷ đồng

HAGL "đổ lỗi" cho bộ phận kế toán trong vụ lợi nhuận "bốc hơi" 660 tỷ đồng sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017. Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo là việc lợi nhuận trước thuế của HAGL đã giảm từ 1.032 tỷ đồng trước kiểm toán xuống chỉ còn 371 tỷ đồng sau kiểm toán, nghĩa là "bốc hơi" tới hơn 660 tỷ đồng, tương đương mức giảm 64%.

Theo giải trình từ phía HAGL, chênh lệch lợi nhuận chủ yếu xuất phát từ việc hàng loạt chi phí bị ghi tăng lên sau kiểm toán.

Cụ thể, tăng chi phí tài chính 130 tỷ đồng do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con; tăng chi phí quản lý doanh nghiệp 60,5 tỷ đồng do tăng chi phí phải trả; tăng chi phí khác 134 tỷ đồng chủ yếu do dự phòng thanh lý Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3.

Đồng thời, tăng 50 tỷ đồng chi phí chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các công ty con bên Lào; tăng gần 91 tỷ đồng chi phí chăm sóc vườn cây cao su, cây ăn trái; tăng 9,8 tỷ đồng chi phí thanh lý tài sản.

Ngoài ra, việc lợi nhuận HAGL "bốc hơi" tới 2/3 sau kiểm toán còn xuất phát từ việc giá vốn hàng bán tăng gần 66 tỷ đồng chủ yếu do giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các công ty nội bộ và công ty liên kết; tăng 12,7 tỷ đồng thuế nhà thầu tại nhóm Công ty Lào, Campuchia; tăng lỗ trong công ty liên kết 11 tỷ đồng; giảm lãi dịch vụ tư vấn 56 tỷ đồng do dịch vụ chưa hoàn thành.

Thêm vào đó, giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 18,2 tỷ đồng nhưng lại tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 53,5 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư công ty con. Cùng đó, tăng dự phòng khoản phải thu và các tài sản khác thêm 3,6 tỷ đồng.

"Các khoản chênh lệch nêu trên là sai sót kế toán, do thiếu sót về chuyên môn của các nhân viên kế toán và do lượng nghiệp vụ quá nhiều trong khi nhân viên phải cố gắng hoàn thành báo cáo tài chính trong quỹ thời gian cho phép là 30 ngày. Chúng tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm và hạn chế các sai sót tương tự trong tương lai", phía HAGL cho biết.

Tin mới lên