Ngân hàng

SCB lên kế hoạch tăng vốn thêm 1.700 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo về nội dung xin ý kiến cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2017.

SCB lên kế hoạch tăng vốn thêm 1.700 tỷ đồng

SCB lên kế hoạch chi tiết tăng vốn điều lệ thêm 1.700 tỷ đồng

Theo đó, SCB dự kiến phát hành riêng lẻ 170,5 triệu cổ phần cho tối đa 99 cổ đông hiện hữu. Đối tượng nhận phát hành là cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu từ 1% vốn điều lệ ngân hàng. Giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

SCB lên kế hoạch tăng vốn làm 2 đợt. Đợt 1, SCB sẽ phát hành 100 triệu cổ phần tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là 15.294 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành là trong quý IV/2017 sau khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Đợt 2, SCB sẽ phát hành 70,5 triệu cổ phần, tăng vốn điều lệ lên 16.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện ít nhất sau 6 tháng kể từ ngày chào bán cổ phần đợt 1.

Toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Với 1.000 tỷ đồng thu về từ đợt 1, SCB dùng 170 tỷ đồng đầu tư vào tài sản cố định; 120 tỷ đồng đầu tư hiện đại hóa công nghệ thông tin; 40 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh; 670 tỷ đồng bổ sung vốn kinh doanh. Với đợt 2, số tiền thu về 705 tỷ đồng sử dụng cho các mục đích như trên với số tiền lần lượt là 130 tỷ, 80 tỷ, 30 tỷ và 465 tỷ đồng.

Trường hợp không phát hành hết số cổ phần gồm cả hai đợt, SCB ưu tiên sử dụng vốn cho các mục đích thứ tự gồm đầu tư tài sản cố định; hiện đại hóa công nghệ thông tin; xây dựng, sửa chữa các trụ sở chi nhánh; bổ sung vốn kinh doanh.

Sau tăng vốn đợt 1, SCB dự kiến lợi nhuận trước thuế 2017 sẽ đạt 171 tỷ đồng, tăng 26% so với 2016. Đợt 2 hoàn tất, SCB ước tính lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2018 sẽ đạt 100 tỷ đồng.

Tin mới lên