Tài chính

SCIC thu về 21.200 tỷ đồng tiền bán vốn năm 2017, lãi ròng ước đạt 6.300 tỷ đồng

(VNF) – Năm 2017, SCIC thu được 21.208 tỷ đồng từ việc bán vốn nhà nước, gấp 19,1 lần giá vốn. Lãi ròng năm qua của SCIC ước đạt 6.313 tỷ đồng, hoàn thành trên 135% kế hoạch cả năm.

SCIC thu về 21.200 tỷ đồng tiền bán vốn năm 2017, lãi ròng ước đạt 6.300 tỷ đồng

SCIC lãi đậm 6.300 tỷ đồng trong năm 2017

Theo báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), ước tính tính đến 31/12/2017, SCIC đạt doanh thu 7.380 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến 6.616 tỷ đồng, đạt 133,14% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.313 tỷ đồng, đạt 135,64% kế hoạch.

Trong năm 2017, SCIC đã thực hiện bán vốn thành công tại 38 doanh nghiệp, trong đó bán hết vốn tại 36 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 2 doanh nghiệp; giá vốn 424 tỷ đồng, giá trị thu được là 932 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần giá vốn.

Tính cả việc bán vốn lần đầu tại Vinamilk (5,4% vốn điều lệ), năm 2017, giá trị SCIC thu được là 21.208 tỷ đồng, gấp 19,1 lần giá vốn, chênh lệch bán vốn thu về 20.102 tỷ đồng.

Lũy kế từ khi thành lập đến nay, SCIC đã bán vốn tại 986 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 885 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 82 doanh nghiệp) và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp với giá vốn là 8.084 tỷ đồng và thu về 27.999 tỷ đồng (gấp 3,5 lần giá vốn).

Tính đến 31/12/2017, danh mục của SCIC gồm 133 doanh nghiệp với giá trị vốn nhà nước gần 19.107 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 90.656 tỷ đồng. Trong đó có 22 doanh nghiệp nhóm A1 chiếm tỷ trọng 63,55% giá trị vốn nhà nước; 9 doanh nghiệp nhóm A2 chiếm tỷ trọng 1,22% giá trị vốn nhà nước; 32 doanh nghiệp nhóm B1 chiếm tỷ trọng 26,16% giá trị vốn nhà nước và 70 doanh nghiệp nhóm B2 chiếm tỷ trọng 9,07% giá trị vốn nhà nước.

Năm 2018, phía SCIC cho biết tổng công ty này sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; đôn đốc các Bộ/UBND tỉnh chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao về SCIC theo Quyết định 1232 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 147 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và vai trò cổ đông nhà nước tại doanh nghiệp; tăng cường công tác quản trị đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, đặc biệt là các doanh nghiệp nhóm A1; tiếp tục tập trung tái cơ cấu, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài tại một số doanh nghiệp; kiểm soát việc bán vốn của các tổng công ty, doanh nghiệp tại các công ty thành viên, công ty liên kết; tăng cường việc giám sát thực hiện Quy chế Người đại diện mới.

SCIC cũng cho biết sẽ tiếp tục triển khai tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020, SCIC sẽ triển khai và hoàn thành kế hoạch tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp và cổ phần hóa các công ty TNHH 1,2, TV 100% vốn nhà nước theo Quyết định 1001; đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc danh mục bán vốn theo Quyết định 1001; ưu tiên triển khai bán nhanh các doanh nghiệp có nguy cơ thua lỗ hoặc doanh nghiệp giám sát đặc biệt, đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính làm gia tăng giá trị vốn nhà nước.

Tin mới lên