Đô thị

Sẽ chi 22.938 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

(VNF) – Quốc hội vừa chính thức đồng ý bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng cho dự án giải phóng mặt bằng sân bay quốc tế Long Thành.

Sẽ chi 22.938 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

Chi 22.938 tỷ đồng cho việc giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

Chiều 24/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với 94,3% đại biểu tán thành.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư là 22.938 tỷ đồng. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Tổng diện tích đất thu hồi là 5.399,35 ha, trong đó diện tích đất của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 ha; diện tích đất khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là 282,35 ha; diện tích đất phân khu III của khu tái định cư Bình Sơn là 97 ha; diện tích đất khu nghĩa trang là 20 ha.

Về nguồn vốn cho dự án, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016, Quốc hội đồng ý bổ sung thêm 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14.

Để tiết kiệm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, phần vốn còn thiếu là 2.938 tỷ đồng, Quốc hội dự kiến sẽ huy động từ nguồn thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư. Trường hợp không huy động đủ Chính phủ sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bố trí từ nguồn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Cũng theo Nghị quyết, toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc dự án được hoàn trả vào ngân sách Trung ương.

Chính phủ xác định tỷ lệ phân chia phù hợp giữa trung ương và địa phương để điều tiết khoản thu từ việc khai thác quỹ đất theo quy hoạch vùng phụ cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập trên cơ sở bảo đảm hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn.

Đồng thời Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã được thu hồi nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và có trách nhiệm giao lại đất theo tiến độ triển khai dự án. Ưu tiên cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện dự án; Kịp thời xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề phát sinh…

Tin mới lên