Thị trường

Soi tình hình kinh doanh của ‘ông lớn’ Viễn thông VNPT, VTC, VNPost năm 2017

VNPT – Năm 2017, kết quả các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của "ông lớn" Viễn thông như VNPT, VTC, VNPost đều vượt kế hoạch đề ra của năm. Trong đó, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp này đều tăng cao hơn so với năm 2016.

Soi tình hình kinh doanh của ‘ông lớn’ Viễn thông VNPT, VTC, VNPost năm 2017

Tình hình sản xuất kinh doanh của các "ông lớn" Viễn thông: VNPT, VTC, VNPost năm 2017.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2017, tổng doanh thu của Tập đoàn VNPT ước đạt 144.747 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 7% so với thực hiện năm 2016; tổng lợi nhuận ước đạt 5.010 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch tăng 21% so với thực hiện năm 2016.

Năm 2017, Tập đoàn VNPT nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.116 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 9,3% so với thực hiện năm 2016.

Tổng số thuê bao điện thoại đến cuối năm 2017 của VPNT đạt 34,1 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động VinaPhone đạt 31,07 triệu thuê bao. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đến cuối năm 2017 của VNPT đạt 4,6 triệu thuê bao, tăng 1.832.000 thuê bao so với năm 2016.

Tổng doanh thu của Tập đoàn VNPT năm 2017 ước đạt 144.747 tỷ đồng.

Doanh thu của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) năm 2017 đạt 5.009 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế của VTC năm 2017 đạt 182 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của VTC đạt 14%, tăng 3% so với năm 2016.

Năm 2017, VTC nộp ngân sách nhà nước 619 tỷ đồng, tăng 117% so với kế hoạch năm 2017.

Tổng lợi nhuận sau thuế của VTC năm 2017 đạt 182 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) năm 2017 ước đạt 16.006 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm, tăng 30,2% so với thực hiện năm 2016. 

Doanh thu VNPost năm 2017 ước đạt 16.006 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế của VNPost năm 2017 ước đạt 235 tỷ đồng, bằng 111,9% kế hoạch năm, tăng 73,3% so với thực hiện năm 2016. 

Trong năm 2017, VNPost nộp ngân sách nhà nước ước đạt 510 tỷ đồng, tăng 161,39% so với kế hoạch năm, tăng 128,46% so với năm 2016.

Tin mới lên