Tài chính

Tập đoàn Viettel chính thức có tên mới, vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020 là 300.000 tỷ đồng

(VNF) - Vốn điều lệ của Viettel tại thời điểm ngày 5/1/2018 là 121.520 tỷ đồng. Giai đoạn từ 2015 đến hết năm 2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 300.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Viettel chính thức có tên mới, vốn điều lệ giai đoạn 2015-2020 là 300.000 tỷ đồng

Giai đoạn từ 2015 đến hết năm 2020, vốn điều lệ của Tập đoàn Viettel là 300.000 tỷ đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel).

Như vậy, với Nghị định này, tên gọi Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đã chính thức được sử dụng thay thế cho tên Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Theo Nghị định mới, Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng đặc biệt do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Viettel được Nghị định quy định rõ. Theo đó, về quốc phòng, an ninh, Viettel trực tiếp xây dựng quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông bảo đảm hạ tầng mạng lưới viễn thông của Viettel làm nhiệm vụ vu hồi, dự phòng cho mạng thông tin quân sự trong thời bình và chuyển sang phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống; sẵn sàng bảo đảm thông tin liên lạc khi có yêu cầu và đảm bảo nhiệm vụ thông tin quân sự khác; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa sản phẩm, trang thiết bị, khí tài, vật tư quốc phòng theo yêu cầu, nhiệu vụ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao.

Về sản xuất kinh doanh, Viettel trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề được giao, kết hợp với chức năng đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật; đầu tư vào các công ty con, các công ty liên kết ở trong nước và nước ngoài; chi phối với các công ty con thông qua vốn, nghiệp vụ, công nghệ, thương hiệu, thị trường hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn của Viettel tại các công ty con, công ty liên kết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Viettel theo hợp đồng liên kết đối với các công ty tự nguyện liên kết.

Vốn điều lệ của Viettel tại thời điểm ngày 5/1/2018 là 121.520 tỷ đồng; vốn điều lệ của Viettel giai đoạn từ 2015 đến hết năm 2020 là 300.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ, việc điều chỉnh vốn do Thủ tướng quyết định hoặc theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và thẩm định của Bộ Tài chính.

Viettel thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng mức vốn thực tế đã đầu tư của chủ sở hữu theo từng thời điểm, phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Viettel. Theo đó, Viettel được sử dụng tài nguyên viễn thông như kho số viễn thông, tài nguyên internet, phổ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh đã được cấp có thẩm quyền cấp phép và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động sản xuất kinh doanh của Viettel và các nhiệm vụ khác được Nhà nước giao theo quy định….

Nghĩa vụ trong kinh doanh của doanh nghiệp này là thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao; kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, bảo đảm chất lượng sản phẩm dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký; hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý đã nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh; bảo đảm an ninh thông tin và an toàn mạng viễn thông đường trục quốc gia; bảo đảm quyền lợi ích cả người lao động…

Trong khi đó, nghĩa vụ về mặt tài chính của Viettel là tự chủ, tự cân đối thu chi, kinh doanh có hiệu quả đảm bảo chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đầu tư do đại diện chủ sở hữu Nhà nước giao; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu từ các doanh nghiệp khác hay các tài nguyên, đất và các nguồn lực của Nhà nước…

Cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: chủ tịch, tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng, bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ. Chủ tịch Viettel kiêm Tổng giám đốc Viettel.

Tin mới lên