Thị trường

Taxi truyền thống lại cầu cứu Bộ GTVT

Lo Grab “thâu tóm” hết các thành viên của mình, Hiệp hội taxi cả 3 miền: Hà Nội, Ðà Nẵng, TP. HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có biện pháp ngăn chặn. Ðồng thời, đề nghị các bộ khác giảm bớt gánh nặng về điều kiện kinh doanh, chi phí cho taxi truyền thống.

Taxi truyền thống lại cầu cứu Bộ GTVT

Taxi truyền thống lại cầu cứu Bộ GTVT

Các Hiệp hội taxi Hà Nội, Ðà Nẵng và TP. HCM vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị chấm dứt việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty TNHH GrabTaxi với các đơn vị kinh doanh vận tải taxi truyền thống.

Ðiều này khiến taxi truyền thống lo ngại việc không có khung pháp lý điều chỉnh phù hợp, Grab sẽ tiếp tục thao túng thị trường vận tải taxi Việt Nam, nên cần có giải pháp ngăn chặn.

Trước tình hình trên, Hiệp hội taxi 3 miền đề xuất Bộ Giao thông vận tải có biện pháp phù hợp chấm dứt việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam với các hãng taxi truyền thống trong giai đoạn xây dựng Nghị định mới.

Ðồng thời, hiệp hội kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có hướng dẫn và định danh Grab là loại hình kinh doanh vận tải taxi, chịu khung pháp lý đối với taxi, tiến tới tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh tại Việt Nam.

Tin mới lên