Tài chính

Thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh: Tam mã SSI, HSC, VND

(VNF) - Dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh trong năm 2017 là SSI với tỷ lệ 28,28%.

Thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh: Tam mã SSI, HSC, VND

SSI dẫn đầu thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán phái sinh với tỷ lệ 28,28%.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết top đầu thị phần môi giới hợp đồng tương lai (HĐTL) trên thị trường chứng khoán phái sinh trong năm 2017 là Công ty cổ phẩn Chứng khoán Sài Gòn (mã chứng khoán: SSI) với thị phần 28,28%.

Tiếp theo, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM - HSC đứng thứ 2 với thị phần 22,57%, còn Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND) đứng thứ 3 với thị phần 20,98%.

Thị phần môi giới Hợp đồng tương lai của các Công ty chứng khoán quý IV/2017:

STT Tên Công ty chứng khoán Thị phần (%)
1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 26.87%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM21.19%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 20.89%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 12.91%
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 9.17%
6 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 5.13%
7 Công ty Cổ phần chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng 3.83%

Thị phần môi giới Hợp đồng tương lai của các Công ty chứng khoán trong năm 2017:

STT Tên Công ty chứng khoán Thị phần (%)
1Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 28.28%
2 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM22.57%
3 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 20.98%
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 11.37%
5 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 8.47%
6 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 4.70%
7 Công ty Cổ phần chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng 3.63%

Riêng trong quý IV/2017, Top đầu thị phần môi giới hợp đồng tương lai vẫn là những công ty này với SSI 26,87%, HSC 21,19% hay VND 20,89%...

Thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam chính thức vận hành từ 10/08/2017 với hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Trong thời gian đầu hoạt động chỉ có 7 công ty chứng khoán tham gia làm thành viên giao dịch.

Tin mới lên