M&A

Thoái hết vốn tại Thế giới Di động, Mekong Capital thu về 636 tỷ đồng

(VNF) - Mekong Enterprise Fund II, LTD (thuộc Mekong Capital) đã giao dịch thành công toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) cho Alstonia Costata SDN.

Thoái hết vốn tại Thế giới Di động, Mekong Capital thu về 636 tỷ đồng

Thoái hết vốn tại Thế giới Di động, Mekong Capital thu về 636 tỷ đồng

Theo đó, Mekong Enterprise Fund II đã chuyển nhượng thành công 5 triệu cổ phiếu tại MWG với giá 127.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, thương vụ này giúp Mekong Enterprise Fund II thu về 636 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, Mekong Enterprise Fund II cũng đã chuyển nhượng thành công 1,5 triệu cổ phiếu MWG cho Elephas Global Opportunity Master Fund và KT Zmico Securities Company Ltd.

Trước đó, với việc liên tục thoái vốn tại Masan, PNJ, Nam Long Group, Tập đoàn Lộc Trời (LTG), Traphaco (TRA)... vào năm 2017, Mekong Capital cũng đã thu về được hơn 3.200 tỷ đồng. Trong đó, đáng kể nhất là việc quỹ Vietnam Azalea Fund (VAF) của Mekong Capital đã bán 25% vốn nắm giữ tại Traphaco thu về hơn 1.460 tỷ đồng.

Theo ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital, nguyên nhân một phần do đến thời hạn của quỹ đóng. Tuy nhiên, một nguyên nhân khác quan trọng hơn cả đó là Mô hình đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng mà ông Chad chia sẻ mới đây.

"Tiêu chí đầu tư chúng tôi hoàn toàn dựa vào tầm nhìn của Mekong Capital, đó là đạt được lợi suất đầu tư 5x (nhân 5) trong 5 năm. Đó là chỉ số quan trọng nhất khi quyết định đầu tư. Nên tiêu chí đầu tư là các công ty có tiềm năng phát triển mạnh, và người sáng lập phải có tầm nhìn lớn."

Thoái vốn thành công khỏi Traphaco cũng mang lại cho Mekong Capital một khoản lợi nhuận gấp 10 lần sau 10 năm đầu tư kể từ năm 2008, đáp ứng đúng tiêu chí 5x. Trong khi đó, Thế Giới Di Động chính là khoản đầu tư tốt nhất của Quỹ đầu tư này từ trước đến nay. Khoản thoái vốn một phần trong tháng 9/2017 đã mang lại cho Mekong Capital một suất sinh lời nội bộ IRR lên đến 62,6% và tỷ suất lợi nhuận gộp hơn 133 lần cho tổng số cổ phiếu đã được bán.

Tin mới lên