Tài chính

Thủ Đức House: Lợi nhuận 9 tháng công ty mẹ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm

(VNF) - Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh của công ty quý 3/2017 trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với nhiều chỉ số tăng trưởng ấn tượng.

Thủ Đức House: Lợi nhuận 9 tháng công ty mẹ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của TDH vượt chỉ tiêu kế hoạch năm

Theo đó, trong quý 3/2017, doanh thu thuần của công ty mẹ TDH ước đạt 595,4 tỷ đồng, tăng 133,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 32,2 tỷ đồng, tăng 6,4 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDH đạt 1.121 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 106,8%), lợi nhuận sau thuế đạt 103,5 tỷ đồng, tăng 87,1% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành 101,45% kế hoạch năm (chỉ tiêu 102 tỷ đồng).

Cụm dự án Cantavil, dòng sản phẩm chiến lược của TDH

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu thuần hợp nhất quý 3/2017 của TDH ước đạt 659 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 40,5 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất công ty đại 1.413 tỷ đồng (tăng 90,1%), lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 127,7 tỷ đồng, tăng 83,8% so với cùng kỳ 2016, đạt 98,2% kế hoạch năm 2017 (chỉ tiêu 130 tỷ đồng). 

Tin mới lên