Tài chính

Tiếp bước Genco 3, Genco 1 và Genco 2 gấp rút chuẩn bị cổ phần hóa

(VNF) – EVN đã có báo cáo thông qua giá trị doanh nghiệp của Genco 2 gửi Bộ Công Thương, đồng thời cho biết sẽ phấn đấu công bố giá trị doanh nghiệp của Genco 1 trong tháng 6/2018.

Tiếp bước Genco 3, Genco 1 và Genco 2 gấp rút chuẩn bị cổ phần hóa

EVN đang gấp rút tiền hành cổ phần hóa 2 tổng công ty phát điện còn lại

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3) đang hoàn thiện các nội dung liên quan để tiến hành đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Đối với Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2), EVN đã báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa, thông qua giá trị doanh nghiệp, báo cáo Bộ Công Thương phê duyệt và công bố giá trị doanh nghiệp.

Tại Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1), ngày 29/3/2018, EVN đã báo cáo Bộ Công thương về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất khi cổ phần hóa của Genco 1. Hiện Genco 1 cũng đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ.

EVN cho biết sẽ phấn đấu đảm bảo tiến độ Bộ Công Thương giao về công bố giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Genco 1 trong tháng 6/2018..

Hiện nay, EVN đang rà soát, phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch 5 năm cho các đơn vị.

EVN sẽ trình Bộ Công Thương Đề án tách khâu phân phối và khâu bán lẻ điện trong các tổng công ty điện lực; báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua việc thành lập một số Công ty Nhiệt điện hoạch toán phụ thuộc EVN, Công ty Dịch vụ sửa chữa của EVN và sắp xếp, kiện toàn các Ban QLDA nguồn điện trực thuộc EVN.

Đồng thời, EVN cho hay sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn quốc tế để thực hiện các bước đánh giá hệ số tín nhiệm tín dụng (credit rating) của EVN; tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa các Genco và thực hiện thoái vốn của EVN tại các Công ty cổ phần...

Tin mới lên