Học thuật

Tiêu dùng phô trương là gì ? Hiệu ứng Veblen

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiêu dùng phô trương (conspicuous consumption) là gì? Hiệu ứng Veblen.

Tiêu dùng phô trương là gì ? Hiệu ứng Veblen

Tiêu dùng phô trương (conspicuous consumption) là tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ để thu được ích lợi không phải thông qua việc sử dụng hàng hóa, mà thông qua sư phô trương chúng.

Tiêu dùng phô trương là gì ?

Tiêu dùng phô trương (conspicuous consumption) là tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ để thu được ích lợi không phải thông qua việc sử dụng hàng hóa, mà thông qua sư phô trương chúng. Ví dụ một người mua ô tô để chứng tỏ mình giàu chứ không phải dùng để đi. Hiện tường này còn được gọi là Hiệu ứng Veblen.

Hiệu ứng Veblen 

Hiệu ứng Veblen (Veblen effects) là lý thuyết về tiêu dùng cho rằng người tiêu dùng có thể có đường cầu đi lên do họ có nhu cầu phô trương. Đường cầu dốc lên hàm ý lượng cầu tăng khi giá cả tăng

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên