Hồ sơ VNF

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

(VNF) - Rất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đã được Chính phủ báo cáo lên Quốc hội trong Tờ trình mới đây.

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Dự thảo mới nhất của Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, dự kiến áp dụng đối với tổ chức và cá nhân có liên quan đến đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, đã đưa ra những điều kiện rất đáng chú ý liên quan đến các nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, "nhà đầu tư chiến lược" được định nghĩa là nhà đầu tư có dự án đầu tư tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thứ nhất là Dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino với quy mô vốn đầu tư tối thiểu 44.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân theo cam kết quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ hai là Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 5 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ ba là Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Và thứ tư là Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của các công ty thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes của năm trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Tờ trình của Chính phủ tại đây.

Tin mới lên