Tài chính

Tổng công ty Giấy Việt Nam có tân Tổng giám đốc

(VNF) – Ông Nguyễn Việt Đức vừa chính thức trở thành tân Tổng giám đốc của Tổng công ty giấy Việt Nam thay ông Vũ Thanh Bình.

Tổng công ty Giấy Việt Nam có tân Tổng giám đốc

Tổng công ty Giấy Việt Nam thay Tổng giám đốc mới

Theo Quyết định số 254/QĐ-GVN.HN ngày 18/9/2017, ông Nguyễn Việt Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam nhận công tác và giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam từ ngày 21/9/2017.

Đồng thời, ông Vũ Thanh Bình, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và chuyển sang làm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên từ ngày 21/9/2017.

Theo báo cáo tài chính quý I/2017 của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco), doanh thu của tổng công ty này đạt 537 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ. Tuy đã có lãi trở lại song lũy kế đến 31/3/2017, công ty mẹ Vinapaco vẫn thua lỗ 100 tỷ đồng.

Được biết, trong 42 dự án có dấu hiệu kém đầu tư hiệu quả được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) mới công bố, Vinapaco có đến 8 dự án. Trong đó 3 dự án sản xuất bột giấy là Dự án xưởng bột giấy khử mực giấy tissue Sông Đuống, Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam và Dự án Nhà máy bột giấy Thanh Hóa.

8 dự án kém hiệu quả này tương đương 26% trong tổng mức đầu tư 42.744 tỷ đồng của các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả mà Bộ KH-ĐT công bố.

Được biết, trong giai đoạn đương nhiệm vị trí Tổng giám đốc Vinapaco, ông Bình được cho là có liên quan trách nhiệm khi để nhiều đơn vị thuộc ngành giấy làm ăn thua lỗ trong thời gian dài. Trong đó có việc vốn góp hàng chục tỷ đồng của Vinapaco tại Công ty cổ phần Giấy Bãi Bằng (BBP) đang có nguy cơ mất trắng.

Thời điểm ông Vũ Thanh Bình là người đại diện phần vốn của Vinapaco tại BBP với chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị, Vinapaco phát sinh công nợ khó đòi lên tới hơn 31 tỷ đồng.

Tin mới lên