Tài chính

Tổng cục Thuế: 'WB chưa ghi nhận một số cải cách về chính sách, thủ tục hành chính thuế'

Tổng cục Thuế: 'WB chưa ghi nhận một số cải cách về chính sách, thủ tục hành chính thuế'

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, thời gian nộp thuế bao gồm cả bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam là 498 giờ mỗi năm trong đó riêng thời gian nộp thuế là 351 giờ và bảo hiểm xã hội là 147 giờ. So với năm ngoái, thời gian nộp bảo hiểm xã hội đã giảm 42 giờ và thời gian nộp thuế không thay đổi.

Tuy nhiên, đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, báo cáo kết quả môi trường kinh doanh 2018 của WB chưa ghi nhận một số những cải cách về chính sách, thủ tục hành chính thuế để giảm giờ nộp thuế mà Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế đã thực hiện trong năm 2015 – 2016.

"Trên thực tế, số giờ nộp thuế của Việt Nam hiện chỉ còn 117 giờ/năm," một thông báo của Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Lãnh đạo ngành thuế cũng chỉ ra, thời gian nộp thuế chỉ là một trong những tiêu chí trong đánh giá chung về chỉ số "nộp thuế" (Paying Taxes). 

Khi đánh giá về chỉ số nộp thuế, WB đã căn cứ vào các tiêu chí như: Số giờ nộp thuế; Số lần nộp thuế trong năm; Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận; Chỉ số sau kê khai (hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp).

Tổng hợp chung tất các tiêu chí trên, báo cáo cho thấy, chỉ số nộp thuế của Việt Nam năm 2018 xếp thứ 86/190, tăng 81 bậc so với báo cáo Doing Business 2017.

Cụ thể, về số lần nộp thuế trong năm của báo cáo năm nay với Việt Nam là 14 lần, giảm 17 lần (trong đó thuế giảm được 6 lần, bảo hiểm xã hội giảm được 11 lần).

Tổng mức thuế suất trên lợi nhuận trong báo cáo năm nay của Việt Nam cũng ở mức 38,1% (thuế 13,2%, bảo hiểm xã hội 24,8%), giảm 1,3% so với năm 2017, cụ thể là thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 1,2%, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là 0,08%.

Việc tăng 81 bậc theo đại diện ngành thuế cũng nhờ những cải cách cơ bản đặc biệt trong quá trình thanh tra kiểm tra và hoàn thuế giá trị gia tăng. Điều này được đánh giá đã đóng góp phần lớn vào kết quả tăng hạng của chỉ số nộp thuế nói chung.

"Nếu so với các nước ASEAN 4 và ASEAN 6, Việt Nam đứng thứ 4, sau 3 nước là Singapore (xếp thứ 7), Thái Lan (xếp thứ 67) và Malaysia (xếp thứ 73)," báo cáo của ngành thuế chỉ ra.
Tin mới lên