Tài chính

TS4 bị phạt truy thu thuế hơn 15 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (HoSE: TS4) vừa công bố kết luận Thanh tra Thuế của Cục Thuế TP. HCM với số tiền truy thu và phạt tổng cộng hơn 15 tỷ đồng, cùng số tiền thuế thu hồi hơn 13 triệu đồng.

TS4 bị phạt truy thu thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thủy sản 4 bị phạt truy thu thuế hơn 15 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, TS4 bị phạt và truy thu nhiều khoản mục liên quan như kê khai không chính xác thuế giá trị gia tăng đầu vào, vi phạm tại Điều 12 Chương 3 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2018 và Điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

TS4 cũng bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp do kê khai các khoản chi phí không được trừ vào chi phí kinh doanh trong kỳ quyết toán làm giảm thu nhập chịu thuế dẫn đến ghi sai chỉ tiêu tờ khai quyết toán thuế và thiếu số thuế phải nộp; khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không làm tăng số thuế phải nộp, số thuế được hoàn, số thuế được ưu đãi miễn giảm.

Ngoài ra, Công ty cũng bị truy thu thuế thu nhập cá nhân do không chặn trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi tiền lãi vay cá nhân, dẫn đến việc khai sai…

Cục Thuế TP. HCM đã yêu cầu TS4 nộp đầy đủ, kịp thời số tiền truy thu và phạt hơn 15 tỷ đồng cùng số tiền thuế thu hồi hơn 13 triệu đồng vào tài khoản của Cục Thuế TP. HCM mở tại kho bạc nhà nước TP. HCM.

Tin mới lên