Tài chính

Tư nhân ‘hết cửa’ trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su

(VNF) - Với việc Nhà nước nắm 96,77% vốn điều lệ, sẽ không có doanh nghiệp tư nhân nào có thể trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Tư nhân ‘hết cửa’ trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su

Điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của VRG

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu (IPO) của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Theo đó, Quyết định điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu quy định tại Mục b Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2090/QĐ-TTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần VRG.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của VRG là 40.000 tỷ đồng, tương ứng là 4 tỷ cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, cổ phần nhà nước là 3.870.842.819 cổ phần, chiếm 96,77% vốn điều lệ (quy định cũ 75% vốn điều lệ); 28.813.371 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động, chiếm 0,72% vốn điều lệ; 726.250 cổ phần bán cho tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, chiếm 0,02% vốn điều lệ; cổ phần của các cổ đông khác là 99.617.560 cổ phần, chiếm 2,49% vốn điều lệ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo điều lệ để thông qua Đại hội đồng cổ đông lần đầu về quyền bán tiếp phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần đã chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần và thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phương án cổ phần hóa đã được Chính phủ phê duyệt, VRG sẽ có vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, tương ứng với 4 tỷ cổ phần. Trong đó, nhà nước sẽ sở hữu 3 tỷ cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ; 475.123.761 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 11,88% vốn; 475,1 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 11,88% vốn; 48,9 triệu cổ phần bán ưu đãi cho người lao động và 830.769 cổ phần bán cho tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

Về kết quả hoạt động kinh doanh 2017 của VRG, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn khoảng 21.000 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.100 tỷ đồng, vượt 30% kế hoạch năm. Tổng tài sản tập đoàn cuối 2017 ước đạt 73.000 tỷ đồng.

Hiện, VRG đang quản lý 519.870 ha diện tích đất gồm quản lý 13 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 6.000 ha.

Tin mới lên