Tài chính

Vietjet lãi thêm 546 tỷ đồng sau kiểm toán, dự kiến chia cổ tức bằng tiền lên đến 40%

(VNF) – Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (HoSE: VJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2017, theo đó lợi nhuận trước thuế tăng thêm hơn 546 tỷ đồng so với trước kiểm toán. VJC cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền lên đến 40%.

Vietjet lãi thêm 546 tỷ đồng sau kiểm toán, dự kiến chia cổ tức bằng tiền lên đến 40%

Lợi nhuận chưa phân phối của VJC tính đến 31/12/2017 là 5.809 tỷ đồng.

Trước đó, VJC đã nâng mức cổ tức năm 2017 từ 50% lên 60% do kết quả kinh doanh tích cực. Trong 60% tổng cổ tức, Vietjet đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30% bằng tiền và dự kiến chia 30% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu.

Tuy nhiên, với mức lợi nhuận tăng thêm 546 tỷ đồng sau kiểm toán, Hội đồng quản trị VJC dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông chia tiếp 10% cổ tức bằng tiền; đồng thời giảm cổ tức bằng cổ phiếu từ tỷ lệ 30% xuống 20%.

Như vậy, VJC sẽ chia cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 40%.

Năm 2017, doanh thu thuần của VJC đạt gần 42.303 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 45 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm từ mức 36.289 tỷ đồng xuống 35.753 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của VJC năm 2017 đạt 5.074 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận này tăng 546 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán, vượt 150% so kế hoạch 2017 và tăng 103% so với năm 2016.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 11.356 đồng. EPS năm 2017 tăng 73% so với 2016.

Với việc lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng thêm, lợi nhuận chưa phân phối của VJC tính đến 31/12/2017 là 5.809 tỷ đồng.

Tin mới lên