Tài chính

Viettel Post nhắm mục tiêu 19.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020

(VNF) - Trong năm 2020, Viettel Post đặt mục tiêu đạt 19.232 tỷ đồng doanh thu, tăng 143,18% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 495,65 tỷ đồng, tăng 30,38% so với con số thực hiện của năm ngoái.

Viettel Post nhắm mục tiêu 19.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2020

Năm 2019, Viettel Post có doanh thu hợp nhất đạt 7.908,48 tỷ đồng.

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020. Các tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2020, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận 2019 đều được cổ đông thông qua.

Tại đại hội, đa số các đại biểu nhất trí bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó ông Nguyễn Đình Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel nhiệm kỳ 2019 – 2020. Ông Đinh Thanh Sơn được bầu giữ chức Thành viên HĐQT.

Cũng tại đại hội đồng cổ đông năm 2020, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã quyết định tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2019. Theo đó số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 23.444.842 cổ phần (tương đương 39,32 % tổng số cổ phần hiện có là 59.619.208 cổ phần, nâng tổng số cổ phần của Tổng công ty dự kiến sau khi phát hành lên 83.064.050 cổ phần).

Năm 2019, Viettel Post có doanh thu hợp nhất đạt 7.908,48 tỷ đồng, hoàn thành 102,4% kế hoạch, tăng trưởng 58,92%; Lợi nhuận sau thuế đạt 380,14 tỷ đồng hoàn thành 100% kế hoạch, tăng trưởng 36,24%; Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân đạt 11,88%, vượt 3,29% so với kế hoạch; Viettel Post thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 671 tỷ đồng; đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Cũng trong năm 2019, Viettel Post đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tổng trị giá 62,06 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả đạt 15%, đồng thời thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 41,4% tương ứng với 17.129.323 cổ phiếu.

Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31/12/2019 đạt 6.814,47 tỷ đồng. Đến 31/12/2019, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 19,53% cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Viettel Post. Hiện Viettel Post không có cổ đông chiến lược nước ngoài.

Trong năm 2020, Viettel Post đặt mục tiêu đạt 19.232 tỷ đồng doanh thu, tăng 143,18% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 495,65 tỷ đồng, tăng 30,38% so với con số thực hiện của năm ngoái.

Trả lời cổ đông về căn cứ đặt mục tiêu kinh doanh cao, lãnh đạo Viettel Post cho biết công ty vẫn đặt kế hoạch cao trên 40% đối với mảng chuyển phát. Ngoài ra, kế hoạch doanh thu tăng 143% đến từ việc Viettel Post kinh doanh dịch vụ viễn thông tại các cửa hàng, điểm bán

Tỷ suất lợi nhuận của kinh doanh dịch vụ viễn thông rất thấp, ví như bán thẻ cào ở đại lý cấp 1 khoảng 4,6%, còn các đại lý cấp 2 thì chỉ còn 0,1%. Vì vậy, doanh thu tăng cao song lợi nhuận tăng ít hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo Viettel Post cho rằng đây là một cơ hội kinh doanh khi Viettel Post sẽ được sở hữu 262.000 điểm bán và 800 cửa hàng.

Tin mới lên