Tài chính

Viglacera: Doanh thu tài chính tăng 8 lần, lãi trước thuế quý II đạt 300 tỷ đồng

(VNF) – Quý II/2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Viglacera - CTCP (HNX: VGC) đều đạt được sự tăng trưởng đáng kể.

Viglacera: Doanh thu tài chính tăng 8 lần, lãi trước thuế quý II đạt 300 tỷ đồng

Viglacera lãi trước thuế quý II 300 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất quý II đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 3,7%; lợi nhuận gộp đạt 561 tỷ đồng, ngang bằng với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, chi phí bán hàng và chi phí quản lý không có thay đổi lớn, lần lượt là 124 tỷ đồng và 120 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng 48% lên 56 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, với doanh thu tài chính tăng gấp 8 lần, đạt 47 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý II của VGC vẫn tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt 300 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý II của VGC khá tốt song vẫn không đủ sức đưa lũy kế 6 tháng tăng trưởng so với cùng kỳ.

Hết nửa đầu năm, doanh thu thuần của VGC đạt 4.180 tỷ đồng, giảm 2,5%; lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 447 tỷ đồng, giảm 12,4%.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của VGC đạt 16.618 tỷ đồng, tăng thêm 584 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương tăng 3,6%. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 6.840 tỷ đồng; tài sản dài hạn là 9.778 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của VGC tại ngày 30/6/2018 là 9.585 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn đã tăng 23% lên 1.564 tỷ đồng.

Tin mới lên