Tài chính

Vinaconex: Quý IV đột biến, lãi sau thuế năm 2017 tăng gấp 2 lần

(VNF) – Với kết quả ấn tượng, quý IV đã góp tới 40% doanh thu và 62% lợi nhuận cả năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG).

Vinaconex: Quý IV đột biến, lãi sau thuế năm 2017 tăng gấp 2 lần

VCG báo lãi sau thuế 1.633 tỷ đồng năm 2017

Quý IV/2017, doanh thu thuần của VCG đạt 4.389 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 907 tỷ đồng, tăng 76%.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng rất mạnh, gấp 7,6 lần so với cùng kỳ, đạt 688 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty có thêm 25 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết.

Mặc dù phải chịu chi phí tài chính tăng gấp đôi (lên 113 tỷ đồng), chi phí bán hàng tăng gấp đôi (lên 21 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ giảm nhẹ (xuống còn 200 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn đạt ở mức 1.280 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Kết thúc quý IV/2017, VCG lãi sau thuế 1.010 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần.

Kết quả kinh doanh quý IV đã góp phần quan trọng đưa doanh thu thuần cả năm 2017 lên mức 11.014 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lợi nhuận gộp cả năm đạt 1.868 tỷ đồng, tăng 30%

Doanh thu tài chính tiếp tục là điểm nhấn của năm khi tăng 4,5 lần, đạt 905 tỷ đồng. Ngoài ra, VCG còn có thêm 116 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết; 8 tỷ đồng từ lợi nhuận khác. Trong khi đó, chi phí tài chính chỉ có mức tăng 14% (đạt 330 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 4% (đạt 1.950 tỷ đồng) và chi phí bán hàng không quá lớn (99,6 tỷ đồng).

Kết thúc năm 2017, VCG báo lãi sau thuế 1.633 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm trước.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của VCG đạt 21.402 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 12.469 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 8.932 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả là 13.544 tỷ đồng. Nợ ngắn han chiếm 73% (9.906 tỷ đồng). Nợ vay của VCG hiện ở mức 4.161 tỷ đồng (chiếm 31% nợ phải trả). Trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 2.467 tỷ đồng và nợ vay dài hạn gần 1.695 tỷ đồng. 

Tin mới lên