M&A

Vinalines muốn bán 30% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược

Bộ GTVT vừa chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phương án CPH Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với tỷ lệ nắm giữ vốn Nhà nước vào khoảng 65% vốn điều lệ.

Vinalines muốn bán 30% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược

Bộ GTVT đã phê duyệt giá trị thực tế doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ – Vinalines tại thời điểm 31/12/2016 là 18.094,9 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là 11.946 tỷ đồng.

Trong phương án này, Bộ GTVT đề xuất lựa chọn hình thức CPH là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn Nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Cụ thể, Vinalines có số vốn điều lệ dự kiến sau CPH là 13.916 tỷ đồng (tương đương 1,391 tỷ cổ phần mệnh giá 10.000 đồng), trong đó cổ đông Nhà nước sở hữu 904,5 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ.

Được biết, ngoài số cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên (khoảng 0,13% vốn điều lệ), Vinalines sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược khoảng 30% vốn điều lệ. Phần số cổ phần còn lại khoảng 67,324 triệu cổ phần, tương đương 4,84% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai thông qua phương thức bán đấu giá, được tổ chức tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2017, trên cơ sở đề nghị của Vinalines, Bộ GTVT đã phê duyệt giá trị thực tế doanh nghiệp để CPH Công ty mẹ – Vinalines tại thời điểm 31/12/2016 là 18.094,9 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước là 11.946 tỷ đồng.

Bộ GTVT cho biết, thời điểm trình phương án CPH, chưa có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược Vinalines, vì vậy, việc lựa chọn và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật sau khi phương án CPH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện Bộ GTVT cũng đã xây dựng xong tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Vinalines. Cụ thể, đối với nhà đầu tư là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển và dịch vụ hàng hải, điều kiện cần và đủ để trở thành cổ đông chiến lược của Vinalines là phải có tối thiểu 2 năm trước liền kề thời điểm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh phải có lãi và không có lỗ lũy kế tại thời điểm gần nhất.

Đối với nhà đầu tư là các doanh nghiệp ngoài ngành hoặc tổ chức tài chính, ngoài tiêu chí giống như các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực hàng hải sẽ phải đảm bảo có quy mô vốn chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng.

Mặc dù còn phải đợi kiểm toán chốt lại con số chính xác nhưng năm 2017, Vinalines đạt sản lượng vận tải biển ước đạt 23,7 triệu tấn, tăng 1,9%; sản lượng thông qua cảng ước đạt 80,6 triệu tấn, tăng 3% so với kế hoạch.

Với kết quả kinh doanh từ 2 mũi nhọn chủ lực này, Vinalines đạt tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.856 tỷ đồng, tăng 19,1% so với kế hoạch 2015, lợi nhuận đạt 48 tỷ đồng so với mục tiêu cân bằng tài chính do khối vận tải biển giảm lỗ từ thực hiện tái cơ cấu tài chính; riêng Công ty mẹ đạt doanh thu 3.187 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 483 tỷ đồng.

Tin mới lên