Tài chính

Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỷ đồng năm 2020

(VNF) - Chiều 30/12 tại Hà Nội, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỷ đồng năm 2020

Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỷ đồng năm 2020.

Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức do dịch Covid-19, nhưng Đảng ủy Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kịp thời triển khai chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy, đơn vị trực thuộc, kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Đảng ủy tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức đại hội tại 22/22 đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tổng công ty thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, chỉ đạo các cấp ủy ban hành đầy đủ các văn bản trong và sau Đại hội từ quy chế làm việc của ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết… Cũng trong năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 70 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 16% so với chỉ tiêu đề ra…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, mặc dù bị tác động nặng nề dịch bệnh Covid-19 do công tác xuất khẩu, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, thiếu nguyên, phụ liệu sản xuất, tuy nhiên tổng công ty quyết tâm không điều chỉnh các mục tiêu; thay vào đó, các đơn vị trong toàn Tổng công ty đã tích cực nghiên cứu giảm chi phí, đưa ra nhiều sản phẩm mới thay thế hiệu quả các sản phẩm thuốc lá ngoại nhập lậu, ….Công tác phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 mang tính chủ động cao và được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Ban Bí thư và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh trong toàn TCT.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu SXKD chính của tổng công ty đều đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Trong đó, doanh thu ước đạt 23.507 tỷ đồng, bằng 97,5% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 11.590 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt 204 triệu USD, bằng 97% kế hoạch.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng tổng công ty vẫn đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho hơn 7.756 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bình quân cho người lao động ước đạt 17,9 triệu/người/tháng, tăng 2% so với kế hoạch và gần bằng cùng kỳ năm trước;

Năm 2020, Vinataba đã chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân vùng sâu vùng xa với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm trước.

Các đơn vị trong TCT cùng chung tay tiếp tục phụng dưỡng 22 mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng. Xây tặng 42 nhà tình nghĩa, 26 nhà tình thương; hỗ trợ xây trường học tại huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, xây nhà tình nghĩa cho cựu TNXP tỉnh Đắc Lắc, hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, ủng hộ Bệnh viện Bạch Mai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và quận Cẩm Lệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương những kết quả đạt được của tổng công ty và các đơn vị thành viên. Ông khẳng định, năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi tập thể ban lãnh đạo tổng công ty và các đơn vị thành viên phải nỗ lực, quyết tâm hết sức hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đã đề ra.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, năm 2021 dự báo tình hình khu vực, thế giới vẫn có những biến động khó lường; dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại; nền kinh tế nước ta bị thiệt hại lớn từ dịch bệnh… Do đó, ông đề nghị các lãnh đạo tổng công ty và các đơn vị thành viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên cùng chung tay nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu mà Ủy ban đã giao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh lưu ý, chủ động nghiên cứu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền các nội dung sửa đổi liên quan đến những cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà tổng công ty đang xử lý; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế, các quy định của pháp luật…Đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án như chương trình tổng thể đầu tư di đời Công ty thuốc lá Sài Gòn, Công ty thuốc lá Thăng Long…

Đối với công tác Đảng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đề nghị Đảng bộ Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng lưu ý Đảng bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho rằng: "Dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những dự báo về môi trường sản xuất kinh doanh năm 2021, thời gian tới tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá cũng như tái cơ cấu nội bộ, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, điều phối của công ty mẹ - tổng công ty".

Tin mới lên