Tài chính

Vốn FDI giải ngân đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ

(VNF) - Theo Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung cả năm 2017, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã giải ngân được 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Vốn FDI giải ngân đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ

Vốn ngoại giải ngân đạt kỷ lục.

Đây là mức thực hiện cao nhất từ trước đến nay trong việc thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam.

Báo cáo này cũng cho thấy, cả năm 2017, tổng nguồn vốn FDI đăng ký vào các dự án mới, tăng thêm ở các dự án cũ và góp vốn mua cổ phần đạt 35,88 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2016. 

Lũy kế đến hết năm 2017, cả nước hiện có 24.748 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 318,72 tỷ USD. Tổng vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 172,35 tỷ USD, bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút vốn đầu tư FDI với 186,1 tỷ USD, chiếm 58,4% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 53,1 tỷ USD (chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư) và thứ ba là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí nước với 20,8 tỷ USD (chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư).

Trong năm 2017 đã có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 9,11 tỷ USD, chiếm 25,4% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,49 tỷ USD, chiếm 23,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5,3 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư.

Tin mới lên