Ngân hàng

VPBank lãi trước thuế 8.100 tỷ đồng năm 2017, áp sát BIDV

(VNF) – Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của VPBank hiện chỉ kém BIDV khoảng 700 tỷ đồng.

VPBank lãi trước thuế 8.100 tỷ đồng năm 2017, áp sát BIDV

VPBank lãi đậm 8.100 tỷ đồng năm 2017

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả kinh doanh ấn tượng. Tổng thu nhập hoạt động trong năm 2017 của ngân hàng này đạt hơn 25.023 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 36%, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.448 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2016.

Đặc biệt, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank trong năm 2017 đạt 8.126 tỷ đồng, tăng gần 65% so với năm 2016.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến ngày 31/12/2017 của VPBank đạt 277.750 tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2016.

Với việc niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE và phát hành cổ phiếu riêng lẻ vào cuối quý III vừa qua, VPBank đã tăng vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu lần lượt lên mức 15.706 tỷ đồng và 29.693 tỷ đồng, tức tăng hơn 70% so với năm 2016. Bên cạnh đó, hoạt động huy động từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá của VPBank đạt hơn 199.655 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2016.

Theo tính toán, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt tương ứng 27,47% và 2,54% - mức cao so với trung bình ngành.

Doanh thu từ phân khúc khách hàng cá nhân, tài chính tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang chiếm gần 80% trong tổng doanh thu của VPBank.

Trongnăm 2017, VPBank đã trích lập hơn 8.000 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro, tươngđương 30% tổng thu nhập hoạt động thuần. Bên cạnh đó, năm 2017, VPBank đã hoàntất thu nợ được gần 3.000 tỷ đồng, trong đó có gần 1.100 tỷ đồng từ các khoản nợđã xử lý rủi ro ngoại bảng. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất nội bảng của VPBank hiện đãgiảm xuống dưới 3%, đạt 2,89%.
Tin mới lên