Tài chính

Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Vivaso sẽ thoái vốn trước thời hạn

(VNF) – Tại Kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vận tải Thủy – CTCP (Vivaso) xin rút vốn trước thời hạn.

Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Vivaso sẽ thoái vốn trước thời hạn

Ngày 20/9, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra “Công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xác minh và hồ sơ, tài liệu thu thập được, TTCP đánh giá việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam là phù hợp với chủ trương của nhà nước và cần thiết trong bối cảnh nhiều năm liền thua lỗ triền miên gần bờ vực của phá sản.

Tuy nhiên, công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm.

Thủ tục cổ phần hóa dính nhiều sai sót

Theo Thanh tra Chính phủ, việc xây dựng, ban hành Kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam sau 1 năm và lựa chọn đơn vị tư vấn sau 6 tháng kể từ khi có quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa là chưa đảm bảo kế hoạch.

Việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa mà để Công ty Hãng phim truyện Việt Nam lựa chọn là chưa thực hiện đúng các quy định của Nghị định 159/2011 và Luật Đấu thầu 2013.

Việc Công ty ký các hợp đồng với 2 đơn vị tư vấn: định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa bị xác định là chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BKHĐT ngày 9/3/2010.

Quản lý đất đai còn trái thẩm quyền

Kết luận thanh tra chỉ rõ việc Hãng phim truyện Việt Nam ký các hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Sài Gòn) quản lý điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty, tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh là sai mục đích sử dụng, trái thẩm quyền.

Trong quá trình quản lý sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Hãng cũng chậm nộp tiền thuê đất đến thời điểm 30/9/2017 với số tiền là 21,7 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng đất, Thanh tra Chính phủ xác định: Tại phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần, Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích 1.208 m2 tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quân 1, TP. Hồ Chí Minh và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 30/12/2015, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4654/QĐ-BVHTTDL phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần, trong đó chưa phê duyệt phương án sử dụng đất.

Đến thời điểm thanh tra (30/10/2017), Hãng phim truyện Việt Nam mới đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý về sở hữu các cơ sở nhà, đất để làm căn cứ xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quản lý tài sản, vốn còn nhiều khuyết điểm

Thanh tra Chính phủ cho biết việc quản lý, theo dõi, hạch toán công nợ phải thu, phải trả tại Hãng phim truyện Việt Nam còn chưa đúng quy định dẫn đến một số vi phạm.

Điển hình như: quản lý, theo dõi khoản phải thu khác của Cục Điện ảnh chưa đúng; theo dõi khoản trả trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện ảnh truyền hình chưa chính xác; hạch toán khoản vay nợ dài hạn của Công ty Cổ phần Quảng cáo Sao thế giới là không đúng; số tiền lương trả thiếu cho người lao động và số tiền lương đã chi thanh toán cho người lao động không đi làm chưa được hạch toán; không thực hiện việc thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về phương pháp và thời gian trích khấu hao; một số chi phí vượt so với chi phí được phê duyệt; hàng năm Công ty chưa thường xuyên đối chiếu công nợ với khách hàng.

“Việc xác định lại giá trị thương hiệu căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ VHTT&DL tổ chức thực hiện, tuy nhiên, chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của Hãng phim”, Thanh tra Chính phủ kết luận.

Sai sót trong bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh việc thực hiện thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hãng phim truyện Việt Nam có nhiều sai sót.

Chẳng hạn như: Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc lựa chọn và phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Thông tư 196/2011/TT-BTC; Hãng phim truyện Việt Nam khi xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh.

Việc xây dựng tiêu chí và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu thực tiễn với một ngành nghề kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát  triển phim truyện Việt Nam chưa thực hiện một số nội dung được đề ra trong Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Nhà đầu tư chiến lược chưa xây dựng đầy đủ phương án hỗ trợ kinh doanh như cam kết.

Vivaso phải thoái vốn trước thời hạn

Với các nội dung như trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vận tải Thủy – CTCP (Vivaso) xin rút vốn trước thời hạn;

Chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định và các đơn vị có liên quan thực hiện các qui trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật…

Song song với đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải thành lập hội đồng xác định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam. Sau khi có kết quả, xác định lại giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phần của mỗi cổ đông cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định.

Bộ cũng cần phối hợp với cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị doanh nghiệp có tính đến yếu tố về lợi thế vị trí địa lý của các cơ sở nhà, đất theo đúng luật định.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển phim truyện Việt Nam hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các nghĩa vụ tài chính để ký hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật đối với 2 cơ sở nhà đất là: số 46 ngõ 151 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội và tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM, đề nghị Công ty liên hệ với Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP. HCM để thực hiện các thủ tục hành chính và nghĩa vụ về đất đai theo quy định.

Đối với cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, đề nghị xử lý dứt điểm các yêu cầu của Bộ Tài chính tại văn bản số 2529/BTC-QLCS ngày 24/2/2016 và các yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 2904/UBND-TNMT ngày 5/5/2015.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Công ty hoàn thiện phương án sử dụng đất và có lộ trình thực hiện cụ thể việc đầu tư xây dựng đối với các cơ sở nhà, đất sau khi đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Về xử lý hành chính, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với các đơn vị, cá nhân trước những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, trong đó có: người đứng đầu và cấp phó Hãng phim truyện Việt Nam, Trưởng Ban và các thành viên có liên quan của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam theo từng thời kỳ…

Tin mới lên