Thị trường

Xuất khẩu điện thoại đạt hơn 4 tỷ USD trong tháng 1/2018

(VNF) - Tính đến hết tháng 1/2018, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Xuất khẩu điện thoại đạt hơn 4 tỷ USD trong tháng 1/2018

Xuất khẩu điện thoại tháng 1/2018 đạt hơn 4 tỷ USD.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2018 của cả nước ước tính đạt 19,0 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước.

Tính riêng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng 80,7% so với cùng kỳ năm 2017 (với sự đóng góp chủ yếu của Samsung); mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, tăng 37,9%.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, tăng 37,9%; mặt hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,1 tỷ USD, tăng 18,2% so với tháng 12/2017.

Ngược lại, trong tháng 1/2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu cả nước ước tính đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3% so với tháng trước. 

Tính riêng mặt hàng điện thoại và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu tăng 115,8%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 72,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 25,4%. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 1/2018 đạt 304 triệu USD, giảm 52,1%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2018 ước tính tăng mạnh 47,4% do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng tăng cao.

Tính đến hết tháng 1/2018, thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam là Trung Quốc đạt 5,7 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2017; Hàn Quốc đạt 4,2 tỷ USD, tăng 54,2%; ASEAN đạt 2,6 tỷ USD, tăng 46,3%; Nhật Bản đạt 1,7 tỷ USD, tăng 93,1%; EU đạt 1,1 tỷ USD, tăng 34,1%; Hoa Kỳ đạt 780 triệu USD, tăng 15,4%.

Năm 2017, Việt Nam xuất siêu 2,9 tỷ USD, tương đương 1,4% kim ngạch xuất khẩu.

Tin mới lên