Analytic

Tài chính

Thanh kiểm tra 75.627 cuộc, kiến nghị nộp ngân sách 15.259 tỷ đồng

Thanh Tâm - 10:56, 31/12/2015

(VNF) - Một năm "tích cực" của ngành tài chính trong vấn đề thanh kiểm tra doanh nghiệp và qua đó đã phát hiện hàng loạt sai phạm của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Thanh kiểm tra 75.627 cuộc, kiến nghị nộp ngân sách 15.259 tỷ đồng
Việc thanh kiểm tra thuế tại Metro Cash&Carry đã làm nóng công luận trong năm 2015

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2015, Thanh tra Bộ Tài chính và thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 75.627 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 15.259 tỷ đồng.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai thanh tra, kiểm tra 57 cuộc, trong đó thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 50 cuộc (đạt tỷ lệ 100%) và 7 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Nội dung chủ yếu là thanh tra về việc quản lý và sử dụng Ngân sách nhà nước; các dự án xây dựng; công tác chấp hành phí, lệ phí; thực hiện thu các loại phụ phí theo cước vận tải biển; giá cước vận tải.

Thanh tra Bộ tài chính đã ra 45 kết luận thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị xử lý về tài chính 5.441 tỷ đồng, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước 3.098 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2015 Tổng cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 70.059 doanh nghiệp và kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế 1.227.180 hồ sơ. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý 31.007 tỷ đồng, nộp vào ngân sách 6.982 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Hải quan, các đơn vị đã triển khai thực hiện 3.188 cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm tra sau thông quan; chủ trì điều tra chống buôn lậu và bắt giữ, xử lý 18.133 vụ. Tổng số kiến nghị xử lý vi phạm là 2.280 tỷ đồng và số tiền thực hiện kiến nghị đã nộp ngân sách nhà nước 1.888 tỷ đồng.

Thanh tra Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm tra 2.126 cuộc (tỷ lệ đạt 99,5% kế hoạch), tập trung vào công tác quản lý tài chính nội bộ, mua sắm, sửa chữa, quản lý tài sản, an toàn kho quỹ, đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành và công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu. 

Trong khi đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành 109 cuộc thanh tra, kiểm tra (tỷ lệ đạt 100% kế hoạch). Các cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra kiểm toán nội bộ có trọng tâm phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, công tác chỉ đạo điều hành, giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực trong việc thực thi chính sách, pháp luật. 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai 69 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã quyết định xử phạt 140 vi phạm hành chính đối với 82 tổ chức, 58 cá nhân, với số tiền xử phạt vi phạm 11 tỷ đồng.

Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đã tiến hành 19 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chấp hành chế độ tài chính kế toán của 06 doanh nghiệp và kiểm tra 13 doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp xác định tăng thêm 3.201 triệu đồng, xử phạt vi phạm 520 triệu đồng.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2015 vừa qua, Bộ Tài chính cũng ghi nhận một số hạn chế còn tồn tại như: công tác giám sát, nắm bắt đối tượng cũng như trong quản lý phân tích rủi ro còn nhiều hạn chế; việc triển khai thực hiện một số cuộc thanh tra, kiểm tra còn lúng túng, giàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa rút ngắn được thời gian thanh tra; công tác tổng hợp báo cáo kết quả và dự thảo Kết luận thanh tra còn chưa kịp thời.

Rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, cũng như những thành tựu đã đạt được trong năm 2015, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra 8 nhóm giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2016 tới.  

Tin nổi bật

VAMC thu giữ Saigon One Tower: Động thái lớn đầu tiên sau Nghị quyết 42

(VNF) – VAMC vừa triển khai thu giữ tài sản bảo đảm là cao ốc Saigon One Tower nhằm xử lý khối nợ xấu liên quan lên đến 7.000 tỷ đồng. Đây được coi là động thái lớn, cụ thể đầu tiên của ngành ngân hàng sau khi Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu chính thức có hiệu lực.

VAMC thu giữ Saigon One Tower: Động thái lớn đầu tiên sau Nghị quyết 42