Đằng sau khoản lãi kỷ lục hơn 1.600 tỷ đồng của TPBank

(VNF) - Kỷ lục lãi hơn 1.600 tỷ đồng sau 9 tháng của TPBank được thiết lập bởi tăng trưởng lãi thuần ở hầu hết các mảng kinh doanh. Tuy nhiên, đằng sau kỷ lục lãi ấy có một vài yếu tố không thực sự bền vững, nằm ở cơ cấu tín dụng và cơ cấu vốn huy động.

TPBank lãi kỷ lục hơn 1.600 tỷ đồng sau 9 tháng