LienVietPostBank 'ngổn ngang tơ vò' với cân đối lời lãi

(VNF) - Không được tăng hạn mức (room) tín dụng, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) phải điều chỉnh giảm các chỉ tiêu tổng tài sản, lợi nhuận và cổ tức. Đáng chú ý, khi giảm huy động thị trường 1, ngân hàng đối mặt hy sinh một tỷ lệ khách hàng ruột.

LienVietPostBank điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh vì bị "mất" 6% dư địa tăng trưởng tín dụng so với mục tiêu