Bị Mỹ cấm vận, nhà thầu dự án nhiệt điện tỷ USD muốn ‘đẩy’ công việc và trách nhiệm sang PVN

(VNF) - Do bị Chính phủ Mỹ cấm vận nên tập đoàn Power Machines của Liên bang Nga - nhà thầu dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 - đề xuất chuyển đổi chủ thể của các hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu ở Mỹ/chủ sở hữu có quốc tịch Mỹ sang PVN thực hiện. Nếu tiếp nhận, PVN sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các hợp đồng này.

Bị Mỹ cấm vận, nhà thầu Power Machines của dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 muốn "đẩy" công việc và trách nhiệm sang PVN