Analytic

Diễn đàn VNF

'Chỉ số niềm tin của cộng đồng kinh doanh đang cao nhất kể từ năm 2011'

'Chỉ số niềm tin của cộng đồng kinh doanh đang cao nhất kể từ năm 2011'

(VNF) - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nói 52% doanh nghiệp tư nhân trong nước và 60% doanh nghiệp FDI cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới. Đây là chỉ số niềm tin cao nhất của cộng đồng kinh doanh kể từ năm 2011 trở lại đây.
30 năm FDI: SCCI, những năm tháng đáng tự hào

30 năm FDI: SCCI, những năm tháng đáng tự hào

30 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

30 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam