Tài chính tiêu dùng

HD SAISON được chấp thuận tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng

HD SAISON được chấp thuận tăng vốn lên 1.400 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 15/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2247/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH HD SAISON (HD SAISON).
Khi công nghệ 'lãng quên' tiền giấy

Khi công nghệ 'lãng quên' tiền giấy

« 1 2 3 »