Tài chính tiêu dùng

Gần 2 tỷ USD đã được kết nối thành công qua sàn tài chính Tima

Gần 2 tỷ USD đã được kết nối thành công qua sàn tài chính Tima

(VNF) - Hiện đã có hơn 22.500 người trên toàn quốc tham gia cho vay trên sàn kết nối tài chính Tima với hơn 2.100.000 khách hàng; tổng số tiền luỹ kế đã được kết nối thành công là hơn 44.000 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD).
« 1 2 3 »