Tiêu điểm

Điều hành ngân sách: Thu chưa như kỳ vọng, chi thường xuyên quá lớn

Điều hành ngân sách: Thu chưa như kỳ vọng, chi thường xuyên quá lớn

(VNF) - Việc cơ cấu lại chi NSNN chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt, tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi NSNN còn cao. NSNN vẫn còn phải bao cấp hầu hết chi đầu tư và nhiều khoản chi thường xuyên cho nhiều đơn vị sự nghiệp công lập ở cả trung ương và địa phương.
« 1 2 3 »