Analytic

Ngân hàng

Lãi suất huy động biến động trái chiều do yếu tố mùa vụ?

Lãi suất huy động biến động trái chiều do yếu tố mùa vụ?

(VNF) - Lãi suất huy động có biến động nhẹ phân hóa ở các kỳ hạn. Trong khi lãi suất các kỳ hạn ngắn 1 tháng và 3 tháng tăng nhẹ thì các kỳ hạn dài hơn 6 tháng và 12 tháng giảm nhẹ. Theo SSI, biến động này có thể chỉ do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ khi các ngân hàng cơ cấu lại danh mục ở giai đoạn cuối quý.
'Bóng ma' đại án

'Bóng ma' đại án

Sôi động mua - bán nợ xấu

Sôi động mua - bán nợ xấu