Analytic

Ngân hàng

Ông Đinh La Thăng: 'Người ký văn bản ngừng thoái vốn phải chịu trách nhiệm việc mất 800 tỷ đồng'

Ông Đinh La Thăng: 'Người ký văn bản ngừng thoái vốn phải chịu trách nhiệm việc mất 800 tỷ đồng'

(VNF) – Trả lời về trách nhiệm làm mất 800 tỷ đồng của PVN tại OceanBank, ông Đinh La Thăng nói: “Việc thoái vốn đã có chỉ đạo từ tháng 3/2011. Sau đó, Chính phủ không đồng ý thoái vốn thì trách nhiệm thuộc người ký văn bản không cho phép thoái vốn của PVN. Bởi vậy việc mất vốn này không thuộc trách nhiệm PVN”.