Nhân vật

Ông Chu Hảo bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng

Ông Chu Hảo bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng

(VNF) - Nhấn mạnh vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.
« 1 2 3 »