Analytic

Tài chính

Ngoài SCIC, 20 tập đoàn sẽ chuyển về ‘siêu’ Ủy ban quản lý vốn nhà nước

Ngoài SCIC, 20 tập đoàn sẽ chuyển về ‘siêu’ Ủy ban quản lý vốn nhà nước

(VNF) – 21 tập đoàn, tổng công ty đã có tên trong danh sách đề xuất doanh nghiệp nhà nước thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ, ngành về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Chứng khoán Việt tìm đỉnh mới 2018

Chứng khoán Việt tìm đỉnh mới 2018