Tài chính

Bamboo Capital dự kiến phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) dự kiến thực việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông trong quý IV/2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Bamboo Capital dự kiến phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá

Bamboo Capital triển khai phát hành hơn 266 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

BCG vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 266,7 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng 1 lần duy nhất (bên chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

Thời gian dự kiến phát hành là trong quý IV/2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số vốn dự kiến huy động được là hơn 2.667 tỷ đồng.

BCG dự kiến dùng hơn 1.315 tỷ đồng để thực hiện góp vốn vào Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA, dùng 282,5 tỷ đồng thực hiện thanh toán nợ cho Công ty Cổ phần BCG Financial, dùng 100 tỷ đồng để thực hiện thanh toán nợ vay, dùng 925 tỷ đồng thực hiện thanh toán theo phụ lục hợp đồng giữa BCG và Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới.

44,7 tỷ đồng còn lại sẽ được BCG bổ sung vào vốn lưu động khác.

Cuối tháng 8 vừa qua, Bamboo Capital đã phát hành xong 25 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021 và 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho năm 2022

Ngoài các, BCG còn lên kế hoạch phát hành 250 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức bán đấu giá cổ phần. Giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BCG tính đến ngày HĐQT công ty ra quyết định chào bán.

Vốn điều lệ mục tiêu của BCG sau tất cả đợt phát hành nêu trên là khoảng 10.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 846 tỷ đồng, tăng trưởng 75%.

Cổ phiếu BCG đóng cửa phiên 30/9 ở mức giá 12.300 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hoá thị trường ước tính hơn 6.500 tỷ đồng.

Tin mới lên