Tài chính

Bamboo Capital dự kiến trả cổ tức bằng 4 triệu cổ phiếu và 162 tỷ đồng vào tháng 7 tới

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo phương án được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 15/5/2021.

Bamboo Capital dự kiến trả cổ tức bằng 4 triệu cổ phiếu và 162 tỷ đồng vào tháng 7 tới

Bamboo Capital dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng 4 triệu cổ phiếu và 162 tỷ đồng vào tháng 7 tới

Bamboo Capital dự kiến chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Với hơn 203 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà Bamboo Capital sẽ phải trích ngân sách là hơn 162 tỷ đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt dự kiến trong tháng 7/2021. Thời gian thực hiện thanh toán là ngày 29/7.

Theo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, Bamboo Capital cũng dự kiến phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ phát hành là 2%, tỷ lệ thực hiện quyền là 50:1 (mỗi cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Vốn điều lệ của Bamboo Capital sẽ tăng từ 2.034,68 tỷ đồng lên 2.075,4 tỷ đồng sau phát hành. Được biết, Bamboo Capital lên kế hoạch tăng vốn lên 5.063 tỷ đồng. Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, công ty này dự kiến chào bán thêm 148,77 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2021, Bamboo Capital đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần mục tiêu là 5.375 tỷ đồng, tăng 189,76% so với mức thực hiện năm 2020.  Lợi nhuận sau thuế mục tiêu dự kiến tăng 202%, đạt 806,4 tỷ đồng.

Công ty này dự kiến 3 mảng đem lại nguồn thu chính trong năm 2021 là bất động sản, xây dựng và năng lượng. Cụ thể, kế hoạch lợi nhuận mảng bất động sản là 640 tỷ đồng, mảng xây dựng là 280 tỷ đồng và mảng năng lượng là 266 tỷ đồng.

Chốt quý I, doanh thu thuần của Bamboo Capital đạt 633,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 162,7 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 11,8% và 20% kế hoạch cả năm.

Cổ phiếu BCG đóng cửa phiên 26/5 ở mức giá 12.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 2.500 tỷ đồng.

Tin mới lên