Hồ sơ VNF

Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(VNF) - Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành bao gồm 02 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản và Dự án Giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.

Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có địa điểm xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Quy mô dự án có công suất 100 triệu hành khách/nam và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư của dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,06 tỷ USD, áp dụng tỷ giá của năm 2014), trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương khoảng 5,45 tỷ USD).

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 03 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 01 đường cất hạ cánh và 01 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

- Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 01 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 01 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

- Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 05 triệu tấn hàng hóa/năm.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải tại đây.

Tin mới lên