Tài chính

Bảo hiểm Quân đội (MIC) phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Bảo hiểm Quân đội (MIC) phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Bảo hiểm Quân đội (MIC) triển khai phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Theo đó, MIC dự kiến phát hành 21,45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ thực hiện là 100:15, tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cố tức, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ tức được nhận 15 cổ phiếu mới.

Số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ không bị hạn cế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện phương án là trong quý II-III/2022, sau khi được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của MIC dự kiến sẽ tăng từ mức 1.430 tỷ đồng lên 1.644,5 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, nhóm MB Capital mới đây đã báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu MIG. Theo đó, MB Capital và JAMBF đã bán ra lần lượt hơn 2,1 triệu và hơn 4,5 triệu cổ phiếu MIG trong thời gian từ ngày 25/3 đến ngày 22/4.

Sau giao dịch, JAMBF không còn là cổ đông của MIC khi hạ tỷ lệ sở hữu về 0%. MB Capital giảm số lượng nắm giữ xuống còn hơn 2 triệu cổ phiếu MIG, tỷ lệ sở hữu giảm về 1,45%.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của MIC trong quý I đạt hơn 821 tỷ đồng, tăng 32% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng mạnh hơn, đạt 41% tương đương giá trị thu về trong kỳ là hơn 139 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính được cải thiện khi doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 6% và 23% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 50,4 tỷ đồng và 57,5 tỷ đồng.

Chốt quý I, MIC báo lãi sau thuế tăng trưởng mạnh ở mức 82%, đạt gần 68 tỷ đồng.

Cổ phiếu MIG mở cửa phiên 11/5 ở mức giá 29.800 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.200 tỷ đồng.

Tin mới lên