Tài chính tiêu dùng

Bảo Việt Nhân Thọ và Viettel Post bắt tay nhau bán chéo sản phẩm

(VNF) - Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) và Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Bưu chính Viettel) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác.

Bảo Việt Nhân Thọ và Viettel Post bắt tay nhau bán chéo sản phẩm

Theo thỏa thuận, Bảo Việt Nhân thọ và Bưu chính Viettel sẽ ưu tiên sử dụng chéo các dịch vụ mà hai bên đang cung cấp trên thị trường.

Theo thỏa thuận, hai tổng công ty sẽ ưu tiên sử dụng chéo các dịch vụ mà hai bên đang cung cấp trên thị trường.

Cụ thể, các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của khách hàng tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ sẽ có thể thực hiện qua các kênh trực tiếp hoặc kênh giao dịch điện tử/internet/online/mobile app của Bưu chính Viettel.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng tập trung khai thác tối đa lợi thế, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và năng lực của mỗi bên, phát huy những thế mạnh vốn có của mình.

Thành lập và hoạt động từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Bảo Việt Nhân thọ hiện là công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam với 26,3% thị phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2017.

Tổng Công ty Bưu chính Viettel là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát với thị phần đứng thứ 2 tại Việt Nam. Hiện tại, Bưu chính Viettel đang cung cấp 3 nhóm dịch vụ chính là Chuyển phát nhanh trong nước – quốc tế, Logistics và Thương mại dịch vụ.

Tin mới lên