Đô thị

Bình Định điều chỉnh tăng diện tích đất xây dựng đô thị Hoài Nhơn lên gần 3.000ha

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035.

Bình Định điều chỉnh tăng diện tích đất xây dựng đô thị Hoài Nhơn lên gần 3.000ha

Bình Định điều chỉnh tăng diện tích đất xây dựng đô thị Hoài Nhơn lên gần 3.000 ha.

UBND tỉnh Bình Định cho biết việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất một số khu vực là để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã Hoài Nhơn và quy hoạch theo chuyên ngành có liên quan; đảm bảo tính khả thi thực hiện theo quy hoạch.

Cùng với đó, tỉnh cũng bổ sung quỹ đất phát triển khu đô thị thuộc các phường Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây nhằm khai thác hợp lý quỹ đất dân dụng đô thị dọc tuyến đường mới của tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2754/UBND-KT ngày 17/5/2021, đồng thời, bổ sung quỹ đất phát triển công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp theo chuyên ngành của tỉnh.

Sau khi điều chỉnh, diện tích đất xây dựng đô thị Hoài Nhơn tăng từ 2.498,2 ha lên 2.991,82 ha, tăng 493,62 ha so với trước đó. Trong đó, diện tích đất dân dụng là 1.821,96ha, đạt chỉ tiêu 75,9m2/người; tăng so với quy hoạch được duyệt (1.671ha) là 150,96ha.

Đất công trình công cộng đô thị sau khi điều chỉnh là 149,36ha. Đất cây xanh đô thị sau khi điều chỉnh là 122,71ha, chỉ tiêu là 5,11m2 /người. Diện tích đất ngoài dân dụng sau khi điều chỉnh là 1.169,86ha (tăng 342,66ha do bổ sung chức năng đất phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp).

Diện tích đất khác sau khi điều chỉnh là 39.092,56ha (giảm 493,62ha) do chuyển đổi sang các chức năng khác nêu trên.

Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035, đô thị Hoài Nhơn giữ vai trò là đô thị trung tâm tiểu vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến công nghệ cao tại phía bắc tỉnh Bình Định bao gồm các huyện: Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão, Hoài Ân.

Đô thị Hoài Nhơn nằm trong tuyến cụm du lịch biển ở phía Bắc tỉnh Bình Định, liên kết với các trung tâm du lịch Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và khu vực phụ cận tạo điều kiện cho dịch vụ thương mại du lịch phát triển.

Về mô hình phát triển, đô thị Hoài Nhơn được phát triển theo mô hình một trục – hai cánh – bốn trung tâm. Trong đó, trục động lực chủ đạo là trục Bắc – Nam bao gồm trục QL1A cũ (dự kiến là trục chính đô thị Hoài Nhơn), tuyến đường sắt quốc gia và các tuyến đường tránh đường dự kiến xây mới.

Trong "bốn trung tâm" được xác định của đô thị Hoài Nhơn, trung tâm Bồng Sơn (Bồng Sơn, Hoài Xuân, Hoài Tân, Hoài Đức) đóng vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, dịch vụ thương mại… Đây cũng chính là trung tâm của thị xã Hoài Nhơn trong thời gian tới. Trung tâm Tam Quan (Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch…; trung tâm mới ở khu vực Hoài Thanh Tây là trung tâm văn hóa lịch sử kết hợp khu ở mới; trung tâm mới ở khu vực Hoài Hương là trung tâm du lịch, dịch vụ thương mại và khu ở mới.

Tin mới lên