Tiêu điểm

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hà giữ chức giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An

(VNF) - Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang vừa có quyết định số 918/QĐ-CHHVN bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hà giữ chức Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An thay ông Vương Bình Minh, nguyên Giám đốc cảng vụ Nghệ An.

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hà giữ chức giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An

Ông Vương Bình Minh (đứng thứ 2 từ trái qua), ông Phạm Văn Hà (đứng ngoài cùng bên phải)

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, trước đó, ông Phạm Văn Hà giữ chức Chánh Thanh tra hàng hải, Cục hàng hải Việt Nam sẽ chính thức làm Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An kể từ ngày 1/7/2020.

Ông Vương Bình Minh sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7, trước đó, ông Minh cũng là người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hàng hải nói chung khi giữ nhiều chức vụ tại Cục hàng hải Việt Nam, Phó giám đốc Cảng vụ hàng hải Vũng tàu trước khi về làm giám đốc Cảng vụ Nghệ An.

Tại lễ bổ nhiệm giám đốc mới, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận những đóng góp của ông Vương Bình Minh trong thời gian qua, đồng thời, giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Hà tiếp nối những thành công đó, giữ vững sự đoàn kết trong đơn vị, luôn đồng hành để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và đơn vị.

Theo Cục hàng hải Việt Nam, hiện Cục đang tính đến việc thu gọn đầu mối các cảng vụ hàng hải sau ngày 1/10.

Cụ thể, tại Dự thảo Thông tư Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của CVHH đang tổ chức lấy ý kiến nêu rõ:khu vực hàng hải Ninh Cơ (thuộc CVHH Nam Định) được bổ sung vào phạm vi quản lý của CVHH Thái Bình;

Bổ sung khu vực hàng hải Long An vào phạm vi quản lý của CVHH TP Hồ Chí Minh; Bổ sung khu vực hàng hải Tiền Giang, Bến Tre và khu vực hàng hải Vĩnh Long vào phạm vi quản lý của CVHH Đồng Tháp;

Bổ sung khu vực hàng hải Năm Căn và khu vực hàng hải dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc (thuộc CVHH Cà Mau) vào phạm vi quản lý của CVHH Kiên Giang.

Như vậy, số lượng CVHH trực thuộc Cục Hàng hải VN sẽ được rút ngắn từ 25 cảng vụ xuống còn 22 cảng vụ. Trong đó, các cảng vụ quản lý 6 khu vực hàng hải, gồm: CVHH Quảng Ninh, CVHH Kiên Giang (điều chỉnh từ 4 lên 6).

Tin mới lên