Tài chính

CEO GELEX Nguyễn Văn Tuấn muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu Chứng khoán VIX

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (Chứng khoán VIX, HoSE: VIX) vừa có thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ.

CEO GELEX Nguyễn Văn Tuấn muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu Chứng khoán VIX

CEO GELEX Nguyễn Văn Tuấn muốn mua thêm 1 triệu cổ phiếu Chứng khoán VIX.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VIX để nâng sở hữu từ 14,84% lên 15,02% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/7 đến 5/8. Phương thức giao dịch là mua thỏa thuận từ ông Phan Đức Lĩnh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VIX. Thêm nữa, ông Tuấn đang là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX).

Được biết, trước khi giao dịch, ông Nguyễn Văn Tuấn và những người có liên quan nắm giữ gần 137 triệu cổ phiếu VIX, tương ứng 14,94% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành.

Như vậy, nếu giao dịch thành công, ông Tuấn và những người có liên quan sẽ nâng sở hữu từ 24,94% lên 25,12% vốn điều lệ tại Chứng khoán VIX.

Giao dịch này cũng đã được ĐHĐCĐ Chứng khoán VIX thông qua.

Năm 2022, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 820 tỷ đồng, đi lùi so với năm 2021 (907,1 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 656 tỷ đồng, giảm 10,8% so với thực hiện năm 2021.

Tin mới lên