Tài chính

Cổ phần hóa PV Oil: Giá khởi điểm là 13.400 đồng/cổ phần

(VNF) - Giá khởi điểm bán cổ phần PV Oil ra công chúng là 13.400 đồng/cổ phần, được bán theo phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cổ phần hóa PV Oil: Giá khởi điểm là 13.400 đồng/cổ phần

Theo Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN), PVN sẽ tiếp tục nắm giữ 35,1% cổ phần tại tổng công ty này.

Theo quyết định này, vốn điều lệ của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là 10.342.295.000.000 đồng. Trong đó, cổ phần PVN nắm giữ là 363.014.555 cổ phần, chiếm 35,1% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.864.300 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai là 206.845.900 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 462.504.745 cổ phần, chiếm 44,72% vốn điều lệ.

Nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần tại PV Oil với tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ.

Quyết định cũng nêu rõ về bán cổ phần ra công chúng, theo đó, giá khởi điểm là 13.400 đồng/cổ phần, được bán theo phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà đầu tư chiến lược vào PV Oil phải đảm bảo tiêu chí lựa chọn về năng lực tài chính như: chứng minh đủ nguồn tài chính để mua cổ phần theo tỷ lệ trong phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt; có nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất tối thiểu 2.000 tỷ đồng đối với doanh nghiệp trong nước hoặc tương đương 2.000 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tại ngày đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược đối với doanh nghiệp nước ngoài.

Bên cạnh đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã được kiểm toán) 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần phải có lãi, không có lỗ lũy kế.

Ngoài ra, nhà đầu tư chiến lược phải có cam kết bằng văn bản của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật hoặc người có thẩm quyền về việc tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu Tổng công ty Dầu Việt Nam trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ thời điểm chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược.

Nhà đầu tư chiến lược cũng không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời gian tối thiểu 10 năm kể từ ngày Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp…

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 790 người. Số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 770 người.

Chính phủ giao Bộ Công Thương theo dõi, giám sát quá trình thực hiện công tác cổ phần hóa tại doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Như VietnamFinance đã đề cập, hiện có 19 công ty nộp đơn xin làm nhà đầu tư chiến lược của PVOil, 3/4 trong số đó là các nhà đầu tư nước ngoài, theo thông tin từ hãng tin Reuters.

Hãng tin Reuters nhìn nhận, đây là hoạt động nằm trong chương trình tăng cường cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đang được Chính phủ đẩy mạnh trong thời gian gần đây nhằm nỗ lực tăng thu ngân sách và giảm bớt gánh nặng tài chính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tin mới lên