Tài chính

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Alphanam E&C bị xử phạt

(VNF) - Alphanam E&C bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Alphanam E&C bị xử phạt

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Alphanam E&C của ông Nguyễn Tuấn Hải bị xử phạt.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 327/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Alphanam E&C (có địa chỉ tại số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo đó, Alphanam E&C bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Theo UBCKNN, Alphanam E&C đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Alphanam E&C công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính quý IV/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT ngày 13/9/2018 về triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Trước đó, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần City Auto (có địa chỉ trụ sở chính tại số 218 Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM).

Cụ thể, City Auto bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, City Auto đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, City Auto đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 184/NQ-CTF/2017 ngày 30/6/2017, Nghị quyết HĐQT số 80/NQ-CTF/2018 ngày 28/4/2018, Nghị quyết HĐQT số 126/NQ-CTF/2019 ngày 25/4/2019.

Cùng với đó, City Auto công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2017, 2018 của công ty, trong năm 2017, 2018, công ty có giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đối với công ty mẹ/cổ đông lớn (Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô) và các công ty con (Công ty Cổ phần ô tô Phú Mỹ, Công ty Cổ phần ô tô Nha Trang) của công ty.

Tuy nhiên, mục “Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ” trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 và năm 2018 của công ty không nêu các giao dịch trên.

Về tình tiết tăng nặng, theo UBCKNN, City Auto đã vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tin mới lên