Tài chính

Công ty liên kết hết lỗ, Cảng Sài Gòn báo lãi trước thuế quý III tăng 50% theo năm

(VNF) - Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi trước thuế quý III tăng 50% so với cùng kỳ 2019, đạt 30 tỷ đồng nhờ các công ty liên doanh, liên kết có lãi.

Công ty liên kết hết lỗ, Cảng Sài Gòn báo lãi trước thuế quý III tăng 50% theo năm

Quý III: Công ty liên kết xóa lỗ, Cảng Sài Gòn (SGP) báo lãi trước thuế tăng 50%

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với doanh thu đạt trên 215 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ 2019.

Giá vốn hàng bán tăng đến 16% khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 70 tỷ đồng, giảm 35%. Biên lợi nhuận gộp từ 46% xuống còn 32%.

Trong quý, công ty có doanh thu hoạt động tài chính 6 tỷ đồng. Chi phí tài chính 3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 31 tỷ đồng, cùng giảm 21%. Trái ngược với cùng kỳ năm trước, quý III năm nay công ty ghi nhận 13 tỷ đồng phần lãi đến từ các công ty liên doanh, liên kết (năm ngoái lỗ hơn 20 tỷ đồng).

Kết quả, SGP báo lãi trước thuế tăng 72% so với cùng kỳ 2019, đạt trên 50 tỷ đồng. Trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, công ty báo lãi 30 tỷ đồng, tăng 50%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 88 đồng lên 135,8 đồng.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu thuần 693 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 182 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 7% so với cùng giai đoạn năm ngoái.

So với kế hoạch đặt ra cho năm 2020, SGP mới chỉ hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của SGP đạt trên 4.825 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cuối năm 2019. Trong đó công ty có 159 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, 1.024 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 12 tỷ đồng hàng tồn kho.

Nguồn vốn của SGP bao gồm 2.672 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ ngắn hạn chỉ có 365 tỷ đồng còn lại là nợ dài hạn.

Chốt phiên giao dịch sáng 30/10, cổ phiếu SGP giao dịch trong vùng 8.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,2%. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất là 45.000 đơn vị/phiên.

Tin mới lên