Tài chính

Coteccons: Quý IV lỗ sau thuế 63 tỷ, lần đầu có dư nợ vay

(VNF) – Quý IV, Coteccons (HoSE: CTD) lỗ sau thuế 63 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ hai liên tiếp trong năm 2021. Song điều bất ngờ hơn cả là bảng cân đối kế toán xuất hiện dư nợ vay ngắn hạn 1,7 tỷ đồng. Coteccons, doanh nghiệp nổi danh với “không nợ vay”, cuối cùng đã vay nợ!

Coteccons: Quý IV lỗ sau thuế 63 tỷ, lần đầu có dư nợ vay

Coteccons: Quý IV lỗ sau thuế 63 tỷ, lần đầu có dư nợ vay

Theo báo cáo hợp nhất, quý IV/2021, doanh thu thuần của CTD đạt 2.918 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Do kinh doanh dưới giá vốn, CTD lỗ gộp 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gộp 250 tỷ đồng.

Điểm sáng trong quý là doanh thu tài chính tăng 50% so với cùng kỳ, đạt 84 tỷ đồng, có 41 tỷ đồng lợi nhuận khác và có lãi 8 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết.

Ngoài ra, công ty cũng tiết giảm được 69% chi phí tài chính so với cùng kỳ (còn 9 tỷ đồng), giảm 51% chi phí quản lý (còn 183 tỷ đồng).

Song tất cả là không đủ để “cứu” lợi nhuận. Kết quý IV/2021, CTD chịu lỗ trước thuế 78 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 42 tỷ đồng); lỗ sau thuế là 63 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 34 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của CTD đạt 9.087 tỷ đồng, giảm 37% so với năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 68%, đạt 268 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tiếp tục là điểm sáng trong năm khi tăng 21%, đạt 277 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty có lợi nhuận khác 52 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước.

Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế của CTD vẫn chỉ đạt 38 tỷ đồng, giảm tới 91% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, giảm 93%.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của CTD là 14.693 tỷ đồng, “nhích” 4% so với đầu kỳ, tuyệt đại đa số là tài sản ngắn hạn, chiếm 92%.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9%, lên 8.326 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 4% lên 1.558 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 34%, lên 661 tỷ đồng.

Điểm sáng trong cơ cấu tài sản của CTD là công ty có khoảng 2.400 tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, ngoài ra có 700 tỷ đồng là trái phiếu có cam kết mua lại.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2021 là 6.445 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu kỳ, tuyệt đại đa số là nợ ngắn hạn.

Cơ cấu nợ phải trả có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải trả người bán ngắn hạn (3.019 tỷ đồng) và người mua trả tiền trước ngắn hạn (1.189 tỷ đồng).

Song, đáng nói nhất chính là sự xuất hiện của khoản vay ngắn hạn có giá trị 1,7 tỷ đồng. Trong năm, CTD cũng đã trả khoảng 1 tỷ đồng lãi vay.

Vốn chủ sở hữu tại ngày kết năm 2021 đạt 8.247 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ.

Về dòng tiền, năm 2021, CTD có dòng tiền kinh doanh dương 368 tỷ đồng (năm trước âm 567 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải trả (708 tỷ đồng), giảm chứng khoán kinh doanh (130 tỷ đồng).

Dòng tiền đầu tư của công ty âm 627 tỷ đồng chủ yếu do tăng cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác (4.568 tỷ đồng).

Dòng tiền tài chính âm 252 tỷ đồng do trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, chi trả cổ tức/lợi nhuận.

Kết quả là lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 512 tỷ đồng khiến lượng tiền và tương đương tiền giảm 36% so với đầu kỳ, còn 884 tỷ đồng.

Từ khoá: Coteccons, CTD,
Tin mới lên