Tài chính

Cục Thuế TP. HCM: Thanh, kiểm tra hơn 11.500 doanh nghiệp, thu 2.700 tỷ đồng

(VNF) - 7 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. HCM đã truy thu và phạt thuế hơn 2.698 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. HCM: Thanh, kiểm tra hơn 11.500 doanh nghiệp, thu 2.700 tỷ đồng

Trong 7 tháng đầu 2018, Cục Thuế TP. HCM đã thanh, kiểm tra hơn 11.500 doanh nghiệp, thu 2.698 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2018, cơ quan này đã thực hiện thanh, kiểm tra theo kế hoạch tại 11.586 doanh nghiệp, phát hiện nhiều vi phạm và ban hành các quyết định với số thuế truy thu, phạt 2.698,5 tỷ đồng; giảm khấu thuế giá trị gia tăng (GTGT) 359,3 tỷ đồng; giảm lỗ 8.928 tỷ đồng.

Trong đó, kiểm tra tại cơ quan thuế 78.503 hồ sơ kê khai thuế với số thuế kê khai bổ sung 57,2 tỷ đồng, tăng 174% (so với cùng kỳ năm 2017); kiểm tra tại doanh nghiệp 10.774 lượt với số thuế truy thu và phạt 1.170,5 tỷ đồng, tăng 13%; giảm khấu trừ thuế GTGT 191,2 tỷ đồng; giảm lỗ 4.881 tỷ đồng; đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 488,3 tỷ đồng.

Trong 7 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. HCM cũng đã tiến hành thanh tra 812 hồ sơ thuế doanh nghiệp, tăng 5% với số thuế truy thu và phạt 1.528 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch năm 2018 và tăng 19%; giảm khấu trừ thuế GTGT 168 tỷ đồng; giảm lỗ 4.047 tỷ đồng; đã nộp NSNN 913 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ Cục Thuế TP. HCM, trong 7 tháng năm 2018, Cục Thuế TP. HCM thu thuế thu nhập cá nhân đạt 22.477 tỷ đồng, tăng 23,59% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Cục Thuế TP. HCM, hầu hết các khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ các nguồn khác nhau đều tăng khá, riêng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tăng 20,77% so với cùng kỳ. Đây cũng là khoản thu chiếm tỷ trọng cao thất trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân (chiếm 77%).

Cục Thuế TP. HCM cũng cho biết trong thời gian qua đã rà soát, truy thu thuế thu nhập cá nhân đối với một số tổ chức, cá nhân nhận tiền từ các trang điện tử nước ngoài nhưng chưa kê khai nộp thuế.

Hiện cơ quan này đã gửi hơn 13.000 thư mời tới hơn 15.000 chủ tài khoản trang thương mại điện tử yêu cầu làm việc với cơ quan thuế để kê khai nộp thuế đúng quy định.

Tin mới lên