Chứng khoán

Cuối tháng 11, Lilama sẽ chọn nhà đầu tư chiến lược sau IPO

"Anh cả" ngành lắp máy và cơ khí xây dựng sẽ khoác áo công ty cổ phần từ cuối tháng 11 này

Cuối tháng 11, Lilama sẽ chọn nhà đầu tư chiến lược sau IPO

Lilama vẫn đang là "anh cả" ngành lắp máy tại Việt Nam

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) vừa phát đi "Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Lilama", theo đó việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định ngay trong tháng 11.

Cụ thể, Lilama sẽ dành cho nhà đầu tư chiến lược 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ trong đợt IPO sắp tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư chiến lược sẽ phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể.

Nhà đầu tư chiến lược phải có năng lực tài chính, có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi 2 năm liền trước khi tham gia là nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các nhà đầu tư có cùng ngành nghề hoạt động với Lilama.

Bên cạnh đó, phải có cam kết bằng văn bản nắm giữ cổ phần tại Lilama tối thiểu 5 năm kể từ ngày Lilama được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần.

Mỗi nhà đầu tư chiến lược phải đặt mua tối thiểu 7.500.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ; có cam kết bằng văn bản hỗ trợ Lilama sau cổ phần hóa về chuyển giao công nghệ,  đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị...

Nhà đầu tư chiến lược cũng phải có cam kết bằng văn bản sau khi là cổ đông chiến lược không thực hiện các giao dịch dẫn đến xung đột lợi ích với Lilama và nhà đầu tư khác của Lilama; có cam kết bằng văn bản cùng Lilama thực hiện Đề án tái cơ cấu trong "Chương trình cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Sẽ có tối đa 3 nhà đầu tư được lựa chọn theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là sau khi thực hiện đấu giá công khai ngày 26/11/2015 và giá bán cổ phần không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá.

Lilama có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, khi tiến hành IPO, ngoài cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà nước sẽ giữ lại 76.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ; cổ phần ưu đãi bán cho người lao động là 2.399.500 cổ phần, chiếm 1,60% vốn điều lệ và cổ phần bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 35.550.250 cổ phần, chiếm 23,7% vốn điều lệ.

Tin mới lên