Tài chính

Đã thu được 150.810 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

(VNF) - Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012. Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường giai đoạn 2012 - 2017 khoảng 150.810 tỷ đồng.

Đã thu được 150.810 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường

Đã thu được 150.810 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.

Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012. Tại Luật thuế bảo vệ môi trường quy định Biểu khung thuế của từng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế; đồng thời quy định giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) căn cứ vào Biểu khung thuế tại Luật để quy định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường cũng đã được Ủy ban thường vụ quốc hội quy định cụ thể. Chẳng hạn, đối với các loại xăng, dầu, mỡ nhờn thì xăng trừ etanol là 3.000 đồng/lít, nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít, dầu diezel: 1.500 đồng/lít, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn: 900 đồng/lít, mỡ nhờn: 900 đồng/kg.

Đối với than đá, quy định nêu cụ thể than antraxit chịu mức thuế 20.000 đồng/tấn, than nâu, than mỡ, than đá khác là 10.000 đồng/tấn; Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC): 4.000 đồng/kg; Túi ni lông thuộc diện chịu thuế: 40.000 đồng/kg;...

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường giai đoạn 2012 - 2017 khoảng 150.810 tỷ đồng, bình quân khoảng 25.135 tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng khoảng 1,48% - 4,27% trên tổng thu NSNN và khoảng 0,34% - 0,98% trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm. 

Trong đó, số tiền thuế bảo vệ môi trường thu được của năm 2012 là 11.160 tỷ đồng; năm 2013 thu được 11.512 tỷ đồng. Tiếp đến, năm 2014, số tiền thuế bảo vệ môi trường thu được là 11.970 tỷ đồng; năm 2015 là 27.020 tỷ đồng; năm 2016 là 44.323 tỷ đồng và năm 2017 khoảng 44.825 tỷ đồng.

Tin mới lên